Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

Zkouška vstupní

 • ZZZ - zkouška záchranářské způsobilosti

  Cílem této vstupní zkoušky je prověřit schopnosti předváděného psa v úrovni počátečního výcviku, zda jeho vrozené vlastnosti a nervová soustava budou v dalším výcviku schopny vyšší zátěže v některém ze směrů záchranářského výcviku. Klade tedy zvýšené nároky na zkušenosti a cit posuzovatele, jako ostatně všechny ryze záchranářské discipliny.

Zkoušky základní

 • ZZP1 - zkouška záchranných prací 1. stupeň

  Speciální cvik se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

 • ZTV1 - zkouška terénního vyhledávání 1. stupeň

  Zkouška ZTV1 jako první stupeň terénního vyhledávání nemusí mít terén takové náročnosti, jako vyžadují vyšší stupně. Musí ale být každopádně nepřehledný, s přiměřeně hustým porostem křovin, borůvčí apod.

 • ZVP1 - zkouška vodních prací 1. stupeň

  V záchranné činnosti při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a soustředění psa na prováděnou činnost.

 • ZLP1 - zkouška lavinových prací 1. stupeň

  Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá.

 • ZZS1 - zkouška záchranného stopování 1. stupeň

  Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky.

Zkoušky vyšší

 • ZZP2 - zkouška záchranných prací 2. stupeň

  Speciální cvik se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

 • ZTV2 - zkouška terénního vyhledávání 2. stupeň

  Pro speciální cviky zkoušky ZTV2 jsou voleny velmi obtížné terény s náročnou prostupností. Podle tohoto stupně zkoušky se koná i Český pohár, který určuje nejúspěšnějšího psa tohoto výcvikového směru. Zkouška obsahuje i disciplínu poslušnosti.

 • ZVP2 - zkouška vodních prací 2. stupeň

  V záchranné činnosti při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a soustředění psa na prováděnou činnost.

 • ZLP2 - zkouška lavinových prací 2. stupeň

  Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá.

 • ZZS2 - zkouška záchranného stopování 2. stupeň

  Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky.

Zkoušky speciální

 • ZZP(C) - zkouška záchranných prací Cadaver

  Speciální zkouška pro vyhledávání cadaveru v prostředí sutin a opuštěných zdevastovaných staveb je vrcholnou nástavbou vyhledávacích záchranných prací pomocí psů.

 • ZTV(C) - zkouška terénního vyhledávání Cadaver

  Speciální zkouška pro vyhledávání cadaveru v přírodním prostředí nepřístupných terénních ploch je další modifikací vrcholného výcviku vyhledávacích prací pomocí psů.

 • ZVP(C) - zkouška vodních prací Cadaver

  Speciální zkouška pro vyhledávání cadaveru na otevřených vodních plochách je nejnáročnější variantou vrcholného výcviku vyhledávacích prací pomocí psů.

 • ZLP(C) - zkouška lavinových prací Cadaver

  Speciální zkouška pro vyhledávání cadaveru v lavinových polích a obtížném prostředí sněhových pokrývek je modifikací vrcholného výcviku zimních vyhledávacích prací pomocí psů.

 • ZZL - zkouška záchranných prací ze zamrzlé plochy

  Speciální zkouška záchranných prací ze zamrzlé vodní plochy má za cíl pomoci k zajištění bezpečnosti dětí i dospělých při pohybu na ledě.

 • ZPJ - zkouška pohotovostní jednotky

  Zkouška pohotovostní jednotky má za cíl zjistit připravenost psa pro praktické nasazení a úroveň jeho praktické upotřebitelnosti, a proto kvalifikuje úspěšného psovoda do pohotovostní jednotky SZBK.

Zkoušky vrcholové

Poslušnosti

ZTV1 - zkouška terénního vyhledávání 1. stupeň

Speciální cvik se provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

Popis zkoušky ZTV1

Počty ukrytých osob - v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.

Při nenalezení - některé osoby není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

Psovod - se pohybuje terénem podle osy postupu stanovené rozhodčím a vysílá psa k prohledávání. Pro práci v noci je vybaven čelovou svítilnou, ruční svítilna není dovolena. Nalezení osob oznamuje vysílačkou a předává je vedoucímu terénu.

 

Pes - může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.

Terény o rozměrech 100x100 kroků - jsou v přírodním prostředí a oba se prohledávají ve dne. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.

Tři pohřešované osoby - jsou umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem (dvě osoby leží v úrovni terénu, jedna je umístěna asi 2 m nad terénem), v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).

Časový limit - pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 60 minut.

Bodové hodnocení zkoušky ZTV1

1. Vyhledání a označení každé osoby v terénu 3x (30+30) = 180 bodů
2. Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 = 20 bodů
Speciální cviky celkem 200 bodů
Poslušnost 100 bodů
Zkouška ZTV1 celkem 300 bodů

 

 

 

 

Poslušnosti pro zkoušky ZZP1, ZTV1, ZZS1

 

Prováděcí pokyny

 • Základní postoj

  Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji.

 • Povely

  Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc.

 • Pauzy mezi cviky

  Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku.

 • Fyzický kontakt

  Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku.

 • Přesuny

  Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.

Bodové hodnocení cviků poslušnosti pro zkoušky ZZP1, ZTV1, ZZS1

1 Skok daleký 100 cm tam 10 bodů
2 Skok vysoký 80 cm tam 10 bodů
3 Šplh 160 cm (překážka typu A) tam 10 bodů
4 Kladina s náběhovými prkny tam 10 bodů
5 Vodorovný žebřík tam 10 bodů
6 Kladina vysoká se žebříky tam 10 bodů
7 Pohyblivá lávka na sudech tam 10 bodů
8 Kladina se sklopným bodem tam 10 bodů
9 Roura pro plazení tam 10 bodů
10 Vysílání na cíl vzdálený 30 kroků tam 10 bodů

Rušivý hluk včetně střelby ze startovací pistole probíhá u cviku č. 4.

 

 

 

RH-E  

ZKOUŠKA ZPŮSOBILOSTI ZÁCHRANNÉHO PSA
Dělí se na:
 
pachovou práci (možnost výběru ze 3 variant) 100 bodů
poslušnost a dovednost 100 bodů
nejvyšší počet bodů celkem 200 bodů
 
ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE: VARIANTA VYHLEDÁNÍ STOPY
 
Nejvyšší počet bodů 100 bodů
Cvik označení 20 bodů
Sledování stopy 50 bodů
Předměty 3 x 10 bodů 30 bodů
 
Doba vypracováni: 15 minut, vlastní stopa cca 600 kroků, 30 minut stará, 2 lomy přizpůsobené terénu, 3 předměty psovoda do velikosti boty, stopovací šňůra 10 metrů nebo stopa na volno, začátek stopy je označen.
 
Všeobecná ustanovení
 
Psovod smí používat jen předměty s dostatečným množstvím pachu, které nepřekračují udanou velikost a barvou se podstatně neliší od terénu. První předmět je na prvním úseku, druhý na druhém úseku a třetí na konci stopy. Pach stopy nesmí být zesilován při pokládání předmětů. Psovod (kladeč) nesmí narušovat povrch terénu, ani zůstat stát. Předměty nemají být pokládány vedle stopy, ale na stopu.
Vzdálí-li se psovod od stopy více než 10 metrů, je práce psa rozhodčím ukončena. V těžkém terénu může rozhodčí povolit i větší vzdálenost. V každém případě ukončení následuje, získá-li rozhodčí přesvědčení, že pes není schopen samostatně na stopě pokračovat.
 
Zvukový povel
 
Zvukový povel pro „stopování“. Zvukový povel je povolen na začátku stopy a po každém předmětu. Příležitostné chválení i další zvukové povely pro stopování jsou rovněž povoleny.
 
Cvik označeni
 
Cvik označení se provádí mimo prostor určený ke stopování. Osoba, na kterou se označení provádí, se musí dostat na místo označení tak, aby ji pes neviděl. Na pokyn rozhodčího si psovod připraví psa k označení a vyšle jej jediným zvukovým a pokynovým povelem k osobě, která sedí nebo leží viditelně ve vzdálenosti 30 metrů. Pes musí osobu zřetelně a bez pomoci psovoda označit. Psovod hlásí označení. Podle způsobu označení - buď jde psovod na pokyn rozhodčího k osobě, nebo je psem k této osobě doveden. Psovod odloží psa 3 metry vedle místa nalezené osoby a sám jde přímo k osobě. Pes se musí chovat klidně. Na pokyn rozhodčího si psovod dojde pro svého psa a odhlásí se u rozhodčího. Pokud je způsob označení ovlivňován psovodem nebo ukrytou osobou, je cvik hodnocen 0 body.
 
Práce na stopě
 
Na pokyn podává psovod se svým psem hlášení rozhodčímu. Před vypracováním, při uvádění a během celé stopy nesmí být pes ovlivňován. Psovod následuje svého psa a dodržuje vzdálenost 10 metrů i při sledování stopy na volno. Nalezne-li pes předmět, musí ho bez působení psovoda ihned a přesvědčivě zvednout nebo označit. Při zvednutí předmětu může pes zůstat stát, sedět nebo jej přinést svému psovodovi. Pokračovat s předmětem na stopě nebo si s ním lehnout je chybné. Označování předmětů může být prováděno vleže, vsedě nebo vestoje (také střídavě). Označil-li pes předmět, jde psovod k němu a zvednutím nalezeného předmětu do výšky oznamuje, že jej pes našel. Pak pokračuje se svým psem ve vypracování stopy. Po ukončení práce na stopě musí nalezené předměty předat rozhodčímu. Po skončení stopy se psovod se svým psem odhlásí rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.
 
ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE:
VARIANTA PLOŠNÉHO VYHLEDÁNÍ
 
Nejvyšší počet bodů 100 bodů
Pracovní provedení 30 bodů
Označení osoby 70 bodů
 
Doba vypracování: max. 10 minut pro vyhledání, plocha terénu: 5000 m2, otevřený a nepřehledný terén, 1 osoba.
 
Všeobecná ustanovení
 
Před začátkem vyhledávání sdělí psovod rozhodčímu způsob označení: zda pes vyštěkává, nalezení označí přinesenou nálezkou nebo označuje vystavováním. Při vystavování běhá pes nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou, a tím vede psovoda k ukryté osobě. Pes připravený pro vyhledávání může mít dečku a obojek. Psovodovi je dovoleno, aby si trasu postupu určil sám.
 
Pracovní provedení a označení jedné osoby
 
Před zahájením práce ukáže rozhodčí ukrývané osobě, kam se má odebrat. Psovi může být umožněn zrakový i dotykový kontakt.
Psovod s připraveným psem pro vyhledávání se hlásí rozhodčímu. Ten mu sdělí jeho úkol. Pak vybídne ukrývanou osobu, aby se odebrala do stanoveného úkrytu. Psovod se psem může sledovat vzdalování se ukrývané osoby a může psa hlasem povzbuzovat. Na pokyn rozhodčího začíná vyhledávání. Psovod uvede psa na místo, které si sám zvolí. Na pokyn psovoda má pes prostor prohledávat. V prvé řadě musí být přezkoušeno pracovní úsilí a poslušnost psa. Psovod může opustit své místo až po nařízení rozhodčím. Pes musí nalezenou osobu zřetelně označit. Psovod hlásí rozhodčímu provedené označení a až na jeho pokyn může jít za psem. Při vyštěkávání musí zůstat pes u ukryté osoby v okruhu max. 2 metry až do příchodu psovoda. Nutno vzít v úvahu povahu terénu. Při označení nálezkou nebo při vystavení musí pes psovoda dovést přímou cestou k ukryté osobě. Je-li způsob označení psovodem či ukrytou osobou vyvolán, je osoba hodnocena 0 body. Při označování ukryté osoby je jakákoli pomoc psovoda či ukryté osoby zakázána. Práce je ukončena rozhodčím.
Hodnocení
1. chybné označení: -20 bodů
2. chybné označení: ukončení práce oddílu A
 
Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.
 
ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE:
VARIANTA VYHLEDÁNÍ V SUTINÁCH
 
Nejvyšší počet bodů 100 bodů
Pracovní provedení 30 bodů
Označení osoby 70 bodů
 
Doba vypracování: max. 5 minut pro vyhledání, plocha terénu se sutinami 400 až 600 m2 v rovině, 1 osoba.
 
Všeobecná ustanovení
 
Osoba musí zaujmout svou polohu 10 min. před uvedením psa. Psovi může být umožněn zrakový i dotykový kontakt. Využité úkryty mohou být kdykoliv použity znovu. Jestliže úkryty byly využity předcházejícím psem, musí zůstat otevřeny. Před začátkem vyhledávání sdělí psovod rozhodčímu způsob označení: zda pes vyštěkává, nalezení označí přinesenou nálezkou nebo označuje vystavováním. Při vystavování běhá pes nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou a tím vede psovoda k ukryté osobě. Pes připravený pro vyhledávání může mít dečku a obojek. Psovod může následovat psa v troskách až na pokyn rozhodčího.
 
Pracovní provedení a označení jedné osoby
 
Psovod se psem čeká mimo dohled až bude přivolán. S připraveným psem pro vyhledání se hlásí rozhodčímu. Ten mu sdělí jeho úkol. Psovod uvede psa na místo, které si sám zvolí, nikoliv však na straně, kterou odešla ukrývaná osoba do prostoru. Nutno sledovat směr větru. Na pokyn psovoda má pes prostor prohledávat. Musí být přezkoušeno pracovní úsilí a ovladatelnost psa. Pes musí nalezenou osobu zřetelně označit. Psovod hlásí rozhodčímu provedené označení a až na jeho pokyn může jít za psem. Při vyštěkání se pes nesmí vzdálit od místa označení více než dva metry. Psovod musí jednoznačně rozpoznat, kde se pro psa nachází místo průniku pachu nebo navětření. Nutno vzít v úvahu povahu terénu. Při označení nálezkou nebo při vystavení musí pes psovoda dovést přímou cestou k ukryté osobě. Je-li způsob označení psovodem či ukrytou osobou vyvolán, je osoba hodnocena 0 body. Při označování ukryté osoby je jakákoliv pomoc psovoda či ukryté osoby zakázána.
 
Hodnocení
První chybné označení: -20 bodů
Druhé chybné označení: ukončení práce oddílu A
 
Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.
 
ODDÍL B - POSLUŠNOST A DOVEDNOST
 
Nejvyšší počet bodů
Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku 100 bodů
Cvik 2: Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Cvik 3: Chůze po nepříjemném materiálu 15 bodů
Cvik 4: Volno s přivoláním 10 bodů
Cvik 5: Průchod skupinou osob 10 bodů
Cvik 6: Překonání 3 různých překážek 15 bodů
Cvik 7: Překonání pevné dřevěné kladiny 10 bodů
Cvik 8: Nesení psa a jeho předání 10 bodů
Cvik 9: Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů
 
Všeobecná ustanovení
 
Pokyn k zahájení nebo provedení cviku vydává rozhodčí nebo jím pověřená osoba. Pes vykonává cviky radostně a rychle. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda.
 
Prováděcí ustanovení
 
 1. Ovladatelnost na vodítku 10 bodů
Zvukový povel: k „chůzi“. Zvukový povel je dovolen při každém vykročení. Psovod se svým psem na vodítku jde k rozhodčímu, psa posadí a představí se. Vodítko je drženo v levé ruce, volně prověšené. Na zvukový povel k „chůzi“ musí pes ze základního postoje pozorně, radostně a přímo psovoda následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda, na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování a vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Provádí se jeden obrat vlevo, jeden vlevo a jeden čelem vzad. Zastavování se provádí dvakrát. Při posledním zastavení se odepíná vodítko.
 
 1. Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
Zvukový povel: k „chůzi“. Zvukový povel je dovolen při každém vykročení. Na zvukový povel k „chůzi“ musí pes ze základního postoje pozorně, radostně a přímo psovoda následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda, na úrovní jeho kolen a.při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování a vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Provádí se krokem jeden obrat vlevo, jeden vpravo a jeden čelem vzad. Zastavování se provádí jednou. V průběhu ovladatelnosti bez vodítka, k odvrácení pozornosti psa, se dvakrát vystřelí (ráže 6-9 mm) a použije se hluk motoru. Pes se musí chovat lhostejně. Projeví-li pes při střelbě nebo hluku bázlivost, je ze zkoušky vyloučen. Pokud pes projeví útočnost, je to podmínečně chybné, pokud je ještě ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes, který je lhostejný k okolnímu hluku a střelbě. Agresivní a bojácní psí jsou ze zkoušky vyloučeni.
 
 1. Chůze po nepříjemném materiálu 10 bodů
Překážka: Na ploše 3x3 m jsou na kamenech rozloženy plechové desky, stavební drátěné pletivo, folie, suť nebo podobný materiál. Zvukový povel: k „chůzi“. Psovod se psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel „k chůzi“ přejde psovod s neupoutaným psem u nohy tuto překážku jednou tam a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví. Po opuštění této plochy zaujme psovod se psem základní postoj.
 
 1. Volno s přivoláním 10 bodů
Zvukový povel: pro „volno a přivolání“. Psovod ze základního postoje, aniž by měnil svou pozici, dává svému psovi na pokyn rozhodčího volno. Jakmile se pes vzdálí od něho nejméně 10 m, přivolá jej na pokyn rozhodčího libovolným zvukovým povelem k sobě. Pes musí rychle a radostně přijít k psovodovi.
 
 1. Průchod skupinou osob 10 bodů
Zvukový povel k „chůzi“. Na pokyn rozhodčího prochází psovod s neupoutaným psem skupinou pohybujících se osob, která je tvořena nejméně čtyřmi osobami. Nejméně 1 x se psovod ve skupině zastaví.
 
 1. Překážky 15 bodů
Zvukový povel: k „chůzi“, ke „skoku“. Pes je odváděn zvukovým povelem k „chůzi“ postupně ke třem přirozeným překážkám. Jako překážky může být použito například keře, sudu nebo trámu o výšce nejméně 0,4 m a nejvíce 0,8 m. Na povel ke „skoku“ musí pes překážku překonat volným skokem, nebo šplhem. Psovod jde podél překážek současně se psem.
 
 1. Překonání pevné dřevěné kladiny 10 bodů
Zvukový povel: k „chůzi“. Pes je přiveden k pevné dřevěné kladině s náběhem. Kladina má být asi 4,5m dlouhá, 0,4m vysoká a nejvíce 0,4 m široká. Na zvukový povel k "chůzi" musí pes klidně a jistě přejít po náběhovém prkně a kladině. Psovod jde normálním krokem podél kladiny.
 
 1. Nesení psa a jeho předání 10 bodů
Zvukový povel: pro „přivolání“ a k „zaujetí základního postoje“. Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země nebo z vyvýšeného stanoviště (např. z pomocného stolu), 10 m jej nese a předá ho psovodovi nebo jiné osobě. Ta ho rovněž poponese 10 m a postaví ho na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá, zaujme základní postoj a připne si psa na vodítko. Pokud je druhou osobou psovod, pak musí pes na místě, kde byl postaven, vyčkat, až se psovod vzdálí od něho na 10 m. Pak si jej přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pes nesmí ke svému psovodu ani pomocným osobám projevit útočnost.
 
 1. Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů
Zvukový povel: pro „odložení“, „posazení“. Před zahájením provádění cviků jiným psem, odloží psovod svého psa zvukovým povelem k „odložení“ na místo určené rozhodčím, a to bez vodítka, aniž by u něho zanechal jakýkoliv předmět. Psovod odejde od psa nejméně 30 kroků a zůstane stát otočen ke psu. Pes musí bez jakéhokoliv ovlivňování psovodem klidně ležet po dobu předvedení cviků 1 až 8 jiným psem. V průběhu cviku 5 jiného psa se zařazuje psovod mezi skupinu osob. Po ukončení cviku 5 jde psovod opět samostatně na své původní místo. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a postaví se po jeho pravé straně. Na další pokyn rozhodčího si na zvukový povel psovoda k "posazení" pes rychle a přímo sedá.
 
Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 • stopaře RH-F A a B
 • v plošném vyhledávání RH-FL A a B
 • ve vyhledávání v sutinách RH-T A a B

ODDÍL B - POSLUŠNOST

Nejvyšší počet bodů 50 bodů

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů

Cvik 2: Odložení vsedě 5 bodů

Cvik 3: Odložení vleže s přivoláním 5 bodů

Cvik 4: Odložení ve stoje s přivoláním 5 bodů

Cvik 5: Aport volný 5 bodů

Cvik 6: Plazení psa 5 bodů

Cvik 7: Vysílání s odložením 5 bodů

Cvik 8: Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů

Všeobecná ustanovení

 Záleží na úvaze rozhodčího, provede-li poslušnost jako skupinovou práci (max.. 3 psi). Nahlášení a odhlášení rozhodčímu se provádí se psem na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a volný řetízkový obojek. Druh povelu pro provedení cviku je ponechán na psovodovi, musí to ale být jeden krátký zvukový povel.

Pes má cviky předvádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžně s kolenem psovoda. Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Vše ostatní jako obraty, zastavení, změna rytmu chůze atd. se provádí bez pokynu rozhodčího. Je ale povoleno psovodovi, aby si tyto pokyny od rozhodčího vyžádal. Nákres provádění poslušnosti bez vodítka (viz příloha) nutno dodržet.

Skupina musí sestávat nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, jedna osoba ve skupině vede na vodítku svého psa.

Při přivolání psa zepředu k noze, může pes zaujmout polohu vsedě přímo, nebo těsně psovoda oběhnout.

Bezprostředně před zahájením práce je losem určeno pořadí cviků 1-6 a v tomto pořadí jsou skupinou prováděny.

Použití hluku motoru je možné v průběhu celého cviku, dva výstřely (ráže 6-9) je možno využít v průběhu jakéhokoliv cviku mimo vysílání s odložením. Pes musí zůstat lhostejný. Projeví-li při střelbě nebo hluku bázlivost, je ze zkoušky vyloučen. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, pokud je ještě ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes lhostejný k okolnímu hluku a střelbě. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni.

Prováděcí ustanovení

 1. Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů

Zvukový povel: k „chůzi“. Zvukový povel psovoda je povolen při každém vykročení a při změně rytmu chůze. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k „chůzi“ svého psovoda pozorně, radostně a přímo následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování a vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10-15 krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. V normálním kroku se provádí nejméně po jednom obratu vlevo, vpravo a čelem vzad. V normální chůzi se provede dvakrát zastavení. Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou osob a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Osoby ve skupině se pohybují.

2. Odložení vsedě 5 bodů

Zvukový povel: k „chůzi“, k „sednutí“. Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10-15 krocích musí pes na zvukový povel k „sednutí“ nebo posunkový povel rychle usednout, aniž by psovod změnil svůj rytmus chůze nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích psovod zůstává stát a otočí se ke svému psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke svému psu a zaujme základní postoj.

3. Odložení vleže s přivoláním 5 bodů

Zvukový povel: k „chůzi“, k „lehnutí“, k „přivolání“, k „zaujetí základního postoje“. Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10-15 krocích pes musí na zvukový nebo posunkový povel ihned ulehnout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru psovod zůstává stát, otočí se ke svému psu, který klidně leží. Na pokyn rozhodčího si psovod přivolá psa zvukovým nebo posunkovým povelem. Pes musí přiběhnout ke svému psovodovi radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Pes pak zaujímá základní postoj na zvukový nebo posunkový povel.

 4. Odložení vestoje s přivoláním 5 bodů

Zvukový povel: k „chůzi“, k „postavení“, k „přivolání“, k „zaujetí základního postoje“. Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10-15 krocích pes musí na zvukový nebo posunkový povel ihned zůstat stát, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru psovod zůstává stát a otočí se ke psu, který klidně stojí. Na pokyn rozhodčího si psovod přivolá psa zvukovým nebo posunkovým povelem. Pes musí přiběhnout k psovodovi radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Pes pak zaujímá základní postoj na zvukový nebo posunkový povel psovoda.

 5. Aport volný 5 bodů

Zvukový povel k „přinesení'“, k „puštění“, k „zaujetí základního postoje“. Psovod stojí v základním postoji, odhodí do vzdálenosti asi 10 kroků předmět běžné potřeby, který má u sebe. Povel „přines“ může být dán až odhozený předmět zůstane klidně ležet. Pes, který sedí volný vedle svého psovoda, má na jeden zvukový povel k „přinesení“, nebo na jeden pokynový povel, rychle doběhnout k předmětu, tento ihned uchopit a stejně rychle jej svému psovodovi přinést. Pes se má posadit těsně před svého psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud po krátké přestávce mu jej psovod zvukovým povelem k „puštění“ neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pes základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své místo.

 6. Plazení psa 5 bodů

Po jednom zvukovém povelu k“odložení“, k „zaujetí základního postoje“ a po více zvukových povelech pro „plazení“ v průběhu plazení. Psovod v základním postoji zvukovým nebo pokynovým povelem k „odložení“ psa položí. Pes si ihned lehá. Na pokyn rozhodčího nechá psovod svého psa plazit do vzdáleností 10 m. V průběhu plazení je dovoleno více zvukových či pokynových povelů. Chybné je se psa dotýkat. Psovod může bočně psa doprovázet krokem nebo se s ním plazit. Na pokyn rozhodčího zaujímá psovod se psem základní postoj.

 7. Vysílání s odložením 5 bodů

Zvukový povel: pro „vyslání“, „lehnutí“, „sednutí“. Na pokyn rozhodčího vykročí psovod s volným psem u nohy stanoveným směrem. Po 10-15 krocích dává psovi zvukový povel pro „vyslání“ a sám zůstává stát. Současně jedno zdvižení paže je povoleno. Pes se musí rychle vzdálit asi 40 kroků přikázaným směrem. Na zvukový povel musí ihned ulehnout. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, postaví se k jeho pravé straně a dává mu zvukový povel k „sednutí“ nebo pokynový povel k zaujetí základního postoje.

 8. Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů

Zvukový povel: pro „ulehnutí“, „sednutí“. Před zahájením cviků poslušnosti dalšího psa odloží psovod svého psa zvukovým nebo pokynovým povelem na přikázané místo, aniž by u něho zanechal nějaký předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků a zůstává klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1-6 jiným psem. V průběhu prováděného cvíku 1 jiným psem odchází psovod do skupiny. Po provedeném cviku 1 odchází samostatně zpět na původní určené místo. Na pokyn rozhodčího odchází psovod ke svému psu a postaví se na jeho pravou stranu. Na další pokyn rozhodčího se musí pes na zvukový povel psovoda rychle a přímo posadit.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 • v lavinových pracích RH-L A, B a C
 • ve vodním vyhledávání RH-W A, B a C

ODDÍL B – POSLUŠNOST

 Nejvyšší počet bodů 50 bodů

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů

Cvik 2: Odložení vsedě 5 bodů

Cvik 3: Odložení vleže s přivoláním 5 bodů

Cvik 4: Odložení ve stoje s přivoláním 5 bodů

Cvik 5: Aport volný 5 bodů

Cvik 6: Vysílání s odložením 5 bodů

Cvik 7: Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů

 Všeobecná ustanovení

Záleží na úvaze rozhodčího, provede-li poslušnost jako skupinovou práci (max. 3 psi). Nahlášení a odhlášení rozhodčímu se provádí se psem na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a volný řetízkový obojek. Druh povelu pro provedení cviku je ponechán na psovodu, musí to ale být jeden krátký zvukový povel.

Pes má cviky předvádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžně s kolenem psovoda. Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Vše ostatní jako obraty, zastavení, změna rytmu chůze atd. se provádí bez pokynu rozhodčího. Je ale povoleno psovodovi, aby si tyto pokyny od rozhodčího vyžádal. Nákres provádění poslušnosti bez vodítka (viz příloha) nutno dodržet.

Skupina musí sestávat nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, jedna osoba ve skupině vede na vodítku svého psa.

Při přivolání psa zepředu k noze, může pes zaujmout polohu vsedě přímo, nebo těsně psovoda oběhnout.

Bezprostředně před zahájením práce je losem určeno pořadí cviků 1-6 a v tomto pořadí jsou skupinou prováděný.

Použití hluku motoru je možné v průběhu celého cviku, dva výstřely (ráže 6-9 mm) je možno využít v průběhu jakéhokoliv cvíku mimo vysílání s odložením. Pes musí zůstat lhostejný. Projeví-li při střelbě nebo hluku bázlivost, je ze zkoušky vyloučen. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, pokud je ještě ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes lhostejný k okolnímu hluku a střelbě. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni.

 Prováděcí ustanovení

 1. Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů

Zvukový povel: k "chůzi". Zvukový povel psovoda je povolen při vykročení a při změně rytmu chůze. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k "chůzi" svého psovoda pozorně, radostně a přímo následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožd'ování, vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10-15 krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. V normálním kroku se provádí nejméně po jednom obratu vlevo, vpravo a čelem vzad. V normální chůzi se provede dvakrát zastavení. Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou osob a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Osoby ve skupině se pohybují.

 2. Odložení vsedě 5 bodů

Zvukový povel k "chůzi", k "sednutí". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10-15 krocích musí pes na zvukový povel k "sednutí", nebo posunkový povel, rychle usednout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích psovod zůstává stát a otočí se ke svému psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke svému psu a zaujme základní postoj.

 3. Odložení vleže s přivoláním 5 bodů

Zvukový povel: k "chůzi", k "lehnutí", k "přivolání", k "zaujetí základního postoje". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10 - 15 krocích pes musí na zvukový nebo posunkový povel ihned ulehnout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru psovod zůstává stát, otočí se ke svému psu, který klidně leží. Na pokyn rozhodčího si psovod přivolá psa zvukovým nebo posunkovým povelem. Pes musí přiběhnout ke svému psovodovi radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Pes pak zaujímá základní postoj na zvukový nebo posunkový povel psovoda.

 4. Odložení vestoje s přivoláním 5 bodů

Zvukový povel:k "chůzi", k "postavení", k "přivolání", k "zaujetí základního postoje". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10 - 15 krocích pes musí na zvukový, nebo posunkový povel ihned zůstat stát, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru psovod zůstává stát a otočí se ke svému psu, který klidně stojí. Na pokyn rozhodčího si psovod přivolá psa zvukovým nebo posunkovým povelem. Pes musí přiběhnout ke svému psovodu radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Pes pak zaujímá základní postoj na zvukový nebo posunkový povel psovoda.

 5. Aport volný 5 bodů

Zvukový povel: k "přinesení", k "puštění", k "zaujetí základního postoje". Psovod stojí v základním postoji, odhodí do vzdálenosti asi 10 kroků předmět běžné potřeby, který má u sebe. Povel "přines" může být dán až odhozený předmět zůstane klidně ležet. Pes, který sedí volný vedle svého psovoda, má na jeden zvukový povel "přines", nebo na jeden pokynový povel, rychle doběhnout k předmětu, tento ihned uchopit a stejně rychle jej svému psovodovi přinést. Pes se má posadit těsně před svého psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud po krátké přestávce mu jej psovod zvukovým povelem k "puštění" neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak pes základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své místo.

 6. Vysílání s odložením 5 bodů

Zvukový povel: pro "vysílání", "lehnutí", "sednutí". Na pokyn rozhodčího vykročí psovod s volným psem u nohy stanoveným směrem. Po 10 - 15 krocích dává psovi zvukový povel "vpřed" a sám zůstává stát. Současně jedno zdvižení paže je povoleno. Pes se musí rychle vzdálit asi 40 kroků přikázaným směrem. Na zvukový povel musí ihned ulehnout. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, postaví se k jeho pravé straně a dává mu zvukový povel k "sednutí", nebo pokynový povel k zaujetí základního postoje.

 7. Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů

Zvukový povel: pro "lehnutí", "sednutí". Před zahájením cviků poslušnosti dalšího psa odloží psovod svého psa zvukovým nebo pokynový povelem na přikázané místo, aniž by u něho zanechal nějaký předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků a zůstává klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1 - 6 jiným psem. V průběhu prováděného cviku 1 jiným psem, odchází psovod do skupiny. Po provedeném cviku 1 odchází samostatně zpět na původní jemu určené místo. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a postaví se na jeho pravou stranu. Na další pokyn rozhodčího se musí pes na zvukový povel psovoda rychle a přímo posadit.

 Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

DOVEDNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 • stopaře RH-F A a B
 • v plošném vyhledávání RH-FL A a B
 • ve vyhledávání v sutinách RH-T A a B

ODDÍL C - DOVEDNOST

 Nejvyšší počet bodů 50 bodů

Cvik 1: Pohyblivá kladina na sudech 5 bodů

Cvik 2: Houpačka 5 bodů

Cvik 3: Vodorovný žebřík 10 bodů

Cvik 4: Skok daleký 5 bodů

Cvik 5: Tunel 5 bodů

Cvik 6: Chůze po nepříjemném materiálu 5 bodů

Cvik 7: Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

Cvik 8: Nesení psa a jeho předání 5 bodů

Všeobecná ustanovení

 Nahlášení a odhlášení se rozhodčímu se provádí se psem na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a volný řetízkový obojek. Druh povelu pro provedení cviku je ponechán na psovodu, musí to ale být jeden krátký zvukový nebo pokynový povel. Každý cvik začíná a končí základním postojem.

Je na psovodovi, kterou polohu zvolí pro svého psa (sedni, lehni, stůj) na nebo po překážce, pokud je zaujetí polohy vyžadováno.

Veškeré překážky nutno udržovat ve stavu, který nepřivodí psu žádná zranění.

Schéma které nařizuje uspořádání bodů při ovladatelnosti na vzdálenost (viz. příloha) je nutno dodržovat.

Prováděcí ustanovení

 1. Pohyblivá kladina na sudech 5 bodů

Překážka: 2 stejně velké sudy o průměru asi 0,40m, prkno dlouhé asi 4m, široké asi 0,30 m.

Po jednom zvukovém povelu pro "naskočení", "zastavení", "pokračování v chůzi", "zaujetí základního postoje". Psovod se svým psem zaujme základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel musí pes vyskočit na kladinu a v její první polovině se zastavit na zvukový povel psovoda. Může stát, sedět nebo ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, dává mu povel k "pokračování" a jde se psem dále až na konec překážky, kde ji pes opustí. Na zvukový povel "k noze" a nebo pokynový povel zaujme pes základní postoj. Pes musí přejít celou délku prkna, aniž by projevil bázlivost, nebo z něj seskočil.

2. Houpačka 5 bodů

Překážka: prkno dlouhé asi 4 m, široké asi 0,30 m, uprostřed sklopný bod ve výšce asi 0,40 - 0,50 m.

Jedním zvukovým povelem: pro "naskočení", "pokračování v chůzi", "zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel, pes musí dojít až ke sklopnému bodu překážky, prkno sklopí a sám se zastaví. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, dává mu povel k "pokračování v chůzi" a jde s ním dále až na konec překážky, kde ji pes opustí. Psovod může jít podél překážky až tehdy, kdy se prkno překlopí, nesmí však psu pomáhat. Nesmí se psa nebo překážky dotknout. Na konci překážky usměrní svého psa zvukovým nebo pokynový povelem, do základního postoje. Pes musí překonat celou překážku, aniž by projevil bázlivost, nebo z ní seskočil.

3. Vodorovný žebřík 10 bodů

Překážka: dřevěný žebřík na dvou asi 0,50 m vysokých podpěrách, délka asi 4 m, šířka asi 0,50 m, vzdálenost příček 0,30 m, šířka příček 5cm, s náběhem.

Po jednom zvukovém povelu k "chůzi po žebříku", k "zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel pes překoná přes náběh žebřík až k poslední z příček na protější straně. Zde psovod snese psa z překážky a zvukovým nebo pokynovým povelem si jej usměrní do základního postoje. Pes smí použít příček a nikoliv postranic žebříku. Psovod smí jít podél překážky, aniž by se dotýkal psa nebo překážky.

4. Skok daleký 5 bodů

Překážka: vodní příkop, zátaras atd. Šířka 1,50 m, výška 0,30 m, hloubka 1 m, (délka).

Po jednom zvukovém povelu: ke "skoku", k "zastavení", k "zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přímé vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel, má pes překážku přeskočit. Po přeskoku zůstává pes na zvukový povel k "zastavení" stát. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a na zvukový nebo na pokynový povel zaujme s ním základní postoj.

5. Tunel 5 bodů

Překážka: tunel s otvorem pro plazení asi 0,50 m v průměru, asi 3 m dlouhý.

Po jednom zvukovém povelu: k "plazení", "zastavení", "zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel a jeden pokynový povel, pes má překážkou proplazit. Jakmile pes opustí překážku, má se na zvukový a jeden pokynový povel zastavit. Na pokyn rozhodčího dojde psovod ke svému psu a na zvukový nebo na pokynový povel zaujímá s ním základní postoj.

6. Chůze po nepříjemném materiálu 5 bodů

Překážka: Na ploše 3x3 m je rozložen nepříjemný materiál. (Příkl.: na kamenech rozloženy plechové desky, stavební drátěné pletivo, folie, sutˇ nebo podobný materiál). Zvukový povel: "k chůzi". Psovod se psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel "k chůzi" přejde psovod s neupoutaným psem u nohy tuto překážku jednou tam a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví. Po opuštění této plochy zaujme psovod se psem základní postoj zvukovým nebo pokynovým povelem.

7. Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

Pomůcky: jedno štítkem označené místo (kužel) a 3 zjevné body od sebe vzdálené asi 40 m - palety, sudy nebo podobné, vysoké nejvíce 0,6 m.

Po jednom zvukovém povelu: k "vyběhnutí", "zastavení", "vyběhnutí k bodům", "naskočení", "přivolání", "zaujetí základního postoje". Na výchozím místě zaujme psovod se svým psem základní postoj. Psovod na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svou polohu, vysílá svého psa zvukovým a jedním pokynovým povelem k místu označenému štítkem do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes tuto vzdálenost dosáhne, obdrží zvukový nebo pokynový povel k zastavení. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil svou pozici, zvukovým a pokynovým povelem k prvému určenému bodu. Na zvukový a na pokynový povel má pes na něj vyskočit a zde zůstat. Psovod jej pak vysílá k dalšímu bodu, na který má pes také vyskočit a zde zůstat. To stejné platí i pro třetí určený bod. Pořadí bodů, ke kterým má pes běžet, určí před zahájením cviku rozhodčí. Z třetího bodu je pes volán psovodem zvukovým a posunkovým povelem zpět a sedá si těsně před psovoda. Na zvukový nebo na pokynový povel zaujímá pes základní postoj.

8. Nesení psa a jeho předání 5 bodů

Po jednom zvukovém povelu k "přivolání", "zaujetí základního postoje". Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země nebo z vyvýšeného stanoviště (např. z pomocného stolu), 10 m jej nese a předá ho psovodovi nebo jiné osobě. Ta ho rovněž poponese 10 m a postaví ho na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pokud je psovod osobou, která převezme psa, musí pes po postavení na zem posečkat, až se psovod asi 10 m vzdálí. Pak si jej přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pes nesmí ke svému psovodu ani k pomocným osobám projevit útočnost.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

DOVEDNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 • v lavinových pracích RH-L A, B a C

ODDÍL C - DOVEDNOST

 Nejvyšší počet bodů 50 bodů

Cvik 1: Chůze ve stopě 15 bodů

Cvik 2: Jízda v dopravním prostředku 15 bodů

Cvik 3: Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

Cvik 4: Vyzvednutí a sundání psa, jeho uchopení a předání 10 bodů

 Všeobecná ustanovení

 Nahlášení a odhlášení se rozhodčímu se provádí se psem na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a volný řetízkový obojek. Druh povelu pro provedení cviku je ponechán na psovodu, musí to ale být jeden krátký zvukový nebo pokynový povel. Každý cvik začíná a končí základním postojem.

Schéma které nařizuje uspořádání bodů při ovíadatelnosti na vzdálenost (viz. příloha) je nutno dodržovat.

Psovod při cviku "chůze po stopě" se může při stupni A pohybovat na lyžích nebo bez nich, při stupni B a C pouze na lyžích.

 Prováděcí ustanovení

 1. Chůze ve stopě 15 bodů

Jeden zvukový povel: pro "chůzi ve stopě". Psovod s volným psem u nohy zaujme základní postoj. Ze základního postoje vychází psovod se psem po určené trase, která je asi 500 m dlouhá. Na začátku cviku dává psovod svému psu zvukový a pokynový povel a může jej vícekrát za pochodu opakovat. Pes se musí ihned ze základního postoje zařadit za psovoda a jít v jeho stopě, aniž by ho omezoval či brzdil. Nejlepší odstup psa za psovodem je asi 1 - 1,5 m.

 2. Jízda v dopravním prostředku 15 bodů

Prostředek: sněhová rolba, sedačková lanovka, vrtulník atd.

Jeden zvukový povel: při "nastoupení", "vystoupení", "zaujetí základního postoje". Psovod se psem zaujmou v přiměřené vzdálenosti od daného dopravního prostředku základní postoj. Všechny obvyklé dopravní prostředky lze využít se zřetelem na bezpečnostní opatření. Pes je vyzdvihnut na dopravní prostředek který je v klidu. Po jízdě, případně letu, vystoupí psovod se psem, sundá jej na zem mimo dopravní prostředek a na zvukový nebo pokynový povel s ním zaujímá základní postoj.

 3. Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

Pomůcky: jedno štítkem označené místo (kužel) a 3 zjevné značené body od sebe vzdálené asi 40 m.

Po jednom zvukovém povelu k: "vyběhnutí", "zastavení", "vyběhnutí k bodům", "přivolání", "zaujetí základního postoje". Na výchozím místě zaujme psovod se svým psem základní postoj. Psovod na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svou polohu, vysílá svého psa zvukovým a jedním pokynovým povelem k místu označenému štítkem do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes tuto vzdálenost dosáhne, obdrží zvukový nebo pokynový povel k zastavení. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil svou pozici, zvukovým a pokynovým povelem k prvému určenému bodu. Na zvukový a na pokynový povel, má pes zde zůstat. Psovod jej pak vysílá k dalšímu bodu u kterého má pes také zůstat. To stejné platí i pro třetí určený bod. Pořadí bodů, ke kterým má pes běžet, určí před zahájením cviku rozhodčí. Od třetího bodu je pes volán psovodem zvukovým a posunkovým povelem zpět a sedá si těsně před psovoda. Na zvukový nebo na pokynový povel zaujímá pes základní postoj.

 4. Vyzvednutí a sundání psa, jeho uchopení a předání 10 bodů

Po jednom zvukovém povelu k: "zastavení", "čekání", "zaujetí základního postojé". Pes upoutaný na vodítku zaujme na zvukový nebo pokynový povel polohu ve stoje, ve které v klidu zůstane. Pak je pes svým psovodem, nebo pomocníkem, vyzdvihnut ze země a postaven na plošinu, která je ve výšce asi 1 m. Na plošině je převzat dalším pomocníkem, nebo psovodem, který se s ním 3x otočí kolem své osy a postaví ho na plošinu zpět. Pes nesmí projevit agresivitu ke svému psovodovi, ani pomocníkům. Jakmile stojí pes jistě na plošině, dává mu psovod zvukový nebo pokynový povel k posečkání. Na pokyn rozhodčího si psovod vezme psa do základního postoje.

 Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

DOVEDNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 • ve vodním vyhledávání RH-W A, B a C

 ODDÍL C - DOVEDNOST

 Nejvyšší počet bodů 50 bodů

Cvik 1: Skok do člunu a ze člunu 10 bodů

Cvik 2: Vylezení na surfové prkno 10 bodů

Cvik 3: Jízda na surfovém prkně 10 bodů

Cvik 4: Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

Cvik 5: Nesení psa a jeho předání 10 bodů

 Prováděcí ustanovení

 1. Skok do člunu a ze člunu 10 bodů

Jeden zvukový povel: pro "skok do člunu", "čekání", "přivolání", "zaujetí základního postoje". Ve výchozím místě zaujme psovod se psem základní postoj. Ze základního postoje na zvukový a jeden pokynový povel skočí pes do člunu, který je ve vodě a na zvukový nebo pokynový povel zde v klidu zůstane. Na pokyn rozhodčího je pes zvukovým nebo pokynovým povelem volán ke psovodovi zpět. Pes se posadí těsně před psovoda. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme psovod se psem základní postoj.

 2. Vylezení na surfové prkno 10 bodů

Zvukový povel: k "naskočení", "čekání". Ve výchozím místě zaujme psovod se psem základní postoj. Ze základního postoje na zvukový a jeden pokynový povel nastoupí pes na surfové prkno, které je bez plachet na mělčině. Na zvukový nebo pokynový povel zde pes zůstane. Surfového prkna musí pes dosáhnout bez plavání. Podržením surfového prkna pomáhá psovod svému psovi při nastupování.

 3. Jízda na surfovém prkně 10 bodů

Jeden zvukový povel: k "zůstání", k "nestoupení". Na pokyn rozhodčího postrčí psovod surfové prkno s ležícím psem určeným směrem do vzdálenosti asi 20 m. Při postrkování může být použit další povel k "zůstání" nebo pokynový povel. Pes se musí chovat klidně a zůstat ležet tak dlouho, dokud mu psovod nedá zvukový a jeden pokynový povel k seskočení.

 4. Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

Dvě lodě nebo surfy vzdálené od břehu i mezi sebou 40 m.

Jeden zvukový povel: k "plavání do směru", k "přivolání", k "zaujetí základního postoje". Psovod se svým psem zaujme na břehu základní postoj. Na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svou pozici, vysílá psovod svého psa zvukovým a jedním pokynovým povelem k první určené lodi (surfu). Jakmile tento bod pes dosáhne, posílá jej psovod ke druhému. Pořadí bodů ke kterým má pes plavat, určí rozhodčí před zahájením cviku. Od druhého bodu je pes přivolán ke psovodu zpět zvukovým nebo pokynovým povelem, sedá si těsně před něho a na zvukový nebo pokynový povel zaujme psovod se psem základní postoj.

 5. Nesení psa a jeho předání 10 bodů

Jeden zvukový povel: pro "přivolání", k "zaujetí základního postoje". Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země, nebo z vyvýšeného stanoviště, 10 m jej nese a předá ho psovodovi, nebo jiné osobě. Ta jej rovněž poponese 10 m a postaví ho na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pokud je psovod osobou která psa přejímá, musí pes po postavení na zem posečkat, až se psovod asi 10m od něho vzdálí. Pak si jej psovod zavolá a zaujme s ním ihned základní postoj. Pes nesmí ke svému psovodu, jakož i k pomocným osobám projevit útočnost.

 Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.